[COFACTOR]

Back
Next
Vårt erbjudande
[COFACTOR] är en modern bolagsgrupp som har fokus på helheten. Vår affärsmodell bygger på att tillföra hållbara och långsiktiga värden till kunder, affärspartners och andra intressenter i allt vi gör.
Vi gör det genom att lyssna och gärna ta ansvar för hela processen genom våra tvärfackliga kompetens och affärsområden– från idé till färdigt koncept eller produkt – samt att vi adderar mjuka värden.

Som medarbetare på [COFACTOR] är du en av våra viktigaste tillgångar och strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för vår verksamhet.
Genom våra relationer till varandra, affärspartners och kunder hittar vi kraften, engagemanget och lösningar för framtiden- professionellt såväl som privat. I våra uppdrag skapar vi tillsammans framtidens samhälle.
För oss är det viktigt med resultat men även trivsel och arbetsglädje. Vi tror på att det är tillsammans vi blir starka.

[COFACTOR]s ambition är att etablera oss på flera orter i Södra, Västra & Östra Sverige.
Vi söker nu seniora kompetenser som vill ta plats, sätta sin prägel och vara delaktiga i att utveckla ett modernt, agilt och flexibelt bolag som möter morgondagens utmaningar för att skapa framtidens samhälle.
Är du driven och nyfiken på vår resa och skulle vilja vara en av oss? Tveka då inte att höra av dig för en förutsättningslös dialog. Läs mer under karriär och lediga tjänster.

[COFACTOR] MANAGEMENT GROUP AB
Cofactor Management Group AB
COFACTOR Management Group AB är en ung privat helägd svensk företagsgrupp med fyra affärsområden som drivs i dotterbolagsform.

COFACTOR Engineering, COFACTOR Property Development, COFACTOR Properties och COFACTOR Construction.

Vår marknad är rikstäckande med lokala etableringar i Malmö/ Syd Sverige samt Göteborg/ Väst Sverige. Vi är verksamma inom segmentet byggnader och fastigheter med erfarenhet och kompetens inom teknikkonsult, fastighetsutveckling, fastigheter och entreprenad.

Bolagsgruppens affärsidé är att tillföra värden i affärsrelationer med våra kunder och samarbetspartners. Centralt är vår samlade erfarenhet och kompetens med ett tvärfackligt synsätt, rätt kostnadsstruktur, industriellt tänk samt digitalisering.
Våra kunder finns bland stat och landsting, kommuner, fastighetsbolag, industriföretag, entreprenörer och andra konsultföretag.
[COFACTOR] ENGINEERING AB
Vårt Erbjudande


VÅRA AMBITIONER
- Vi vill leverera lösningar med system som ger rätt kvalitet och rätt totalekonomi över objektets livstid.
- Vi vill följa våra modeller in i bygg- och driftskede.
- Vi är er långsiktiga samarbetspartner.
KVALITET OCH RÄTT PRIS
- Vi arbetar med ett gemensamt arbetssätt
- Vi presenterar en samordnad tidplan som stöttar vårt arbetssätt
- Vi arbetar med systemlösningar för att säkra kvalitén och måluppfyllelse i projektet
- Vi har en utarbetad strategi för löpande granskning
- Vi vill presentera och följa upp våra systemlösningar i bygg- och driftskede - Tekniskt likväl som ekonomiskt
RÄTT TOTALEKONOMI
[COFACTOR] är en modern bolagsgrupp som har fokus på helheten. Vår affärsmodell bygger på att tillföra hållbara och långsiktiga värden till kunder, affärspartners och andra intressenter i allt vi gör. Vi gör det genom att lyssna och gärna ta ansvar för hela processen genom våra tvärfackliga kompetens och affärsområden– från idé till färdigt koncept eller produkt – samt att vi adderar mjuka värden.

Som medarbetare på [COFACTOR] är du en av vår viktigaste tillgång och strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för vår verksamhet.

Genom våra relationer till varandra, affärspartners och kunder hittar vi kraften, engagemanget och lösningar för framtiden- professionellt såväl privat. I våra uppdrag skapar vi tillsammans framtidens samhälle.
KUNSKAP
Vi erbjuder hög kunskap inom samtliga faser, som ex:

- Utredningar
- Inventeringar
- Felsökning
- Systemsamordning
- Projektering
- Besiktning
- Projektledning Bygg & Teknik
- Kostnadsbedömningar
Specialisttjänster


Byggteknik
Vi erbjuder specialkunskap inom:

- BIM inom Byggnadskonstruktion
- Prefabkonstruktioner (btg, stål, trä)
- Stålkonstruktioner
- Statiska beräkningar
- Modulering, projektering
Elteknik
Vi erbjuder specialkunskap inom:

- Ljusdesign
- Brandlarm
- Säkerhetssystem
- Säker kommunikation
- Internet of Things
- Smart Cities
- Projektledning teknik
- Energilösningar
Projekt- & Byggledning
Vi erbjuder specialisttjänster inom:

- Besiktningstjänster (Enskilt/Grupp)
- Projektledning
- Byggledning
- Projekteringsledning
- Entreprenadbesiktning inkl. samordning
- Statusbesiktning
- Teknisk rådgivning
- Tekniska beskrivningar / Rambeskrivningar Bygg
- Upphandling
- BAS P
- Kontrollansvarig enl PBL
VVS & Energi
Vi erbjuder specialisttjänster inom:

- Industriapplikationer
- Branschregister Säker Vatten
- Klimatberäkningar
- Projektstyrningar, -ledning teknik
- Energiberäkningar, -optimeringar
- Projektledning teknik
- Energiberäkningar
- Renrum/labb

Se även under Construction och Property Development.
[COFACTOR] PROPERTY DEVELOPMENT
Vårt Erbjudande


HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING
COFACTORS fastighetsutvecklingsverksamhet är inriktad på boenden. Det kan vara boendeformer avseende hyresfastigheter, samhällsfastigheter eller bostadsrättsfastigheter.

Fastighetsutveckling handlar om att i ett mycket tidigt skede se själva affären och dess möjligheter. Att metodiskt gå tillväga och börja med värdeanalysen – olika fastighetsägare ser olika på värden och då är det viktigt att vi arbetar för samma målbild. En idé kan innebära att våra kunder kan utveckla större yta, bygga högre, samarbeta med ytterligare partners, att tänka lite annorlunda. Alla idéer har en förankring i verkligheten när vi är klara med att analysera risk och kalkyler.

Genom vår affärsmodell har vi samlad erfarenhet och kompetens i COFACTOR som samverkar, från teknik och utveckling till själva bygg genomförandet, och med tillgång till erfarenhet- och kunskapsbank, som ständigt uppdateras med information som säkerställer realistiska planer.
Våra Tjänster


VI ERBJUDER SPECIALKUNSKAP INOM:
- Affärsidentifiering
- Investerings- byggherrekalkyl
- Finansieringsstruktur
- Avkastningskalkyl
- Projekttransaktion
- Förstudier och utredningar
- Projektledning

Läs även under tjänster för Engineering och Construction
[COFACTOR] CONSTRUCTION AB
Vårt Erbjudande
Cofactor Construction är ett entreprenadbolag som erbjuder helhetslösningar i byggprocess och projektutförande.
VÅRA AMBITIONER
- Cofactor Constructions ambition är att vara det nytänkande byggföretaget som arbetar med ett flertal samarbetspartners för att optimera bästa lösningen för beställaren. På detta sätt säkerställs rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Vi vill bygga ett långsiktigt förtroende hos vår beställare för att därigenom bli en naturlig samarbetspartner över tid. Vilken entreprenadform som passar projektet varierar med uppdrag samt utefter beställarens behov och önskemål.

- Genom vårt flexibla arbetssätt kan vi erbjuda både entreprenader från ax till limpa men också var en aktör till delar av entreprenader.

- Vi har en stark tro och förankring i hållbar produktion och erbjuder naturligtvis projekt kopplade till förekommande miljökrav och kriterier såsom Sunda hus, Basta, Svanen, miljöbyggnadsnormer etc.
KVALITET OCH RÄTT PRIS
- Vi arbetar med ett gemensamt arbetssätt
- Vi presenterar en samordnad tidplan som stöttar vårt arbetssätt
- Vi arbetar med systemlösningar för att säkra kvalitén och måluppfyllelse i projektet
- Vi har en utarbetad strategi för löpande granskning
- Vi vill presentera och följa upp våra systemlösningar i bygg- och driftskede - Tekniskt likväl som ekonomiskt
RÄTT TOTALEKONOMI
Cofactor är en modern bolagsgrupp som har fokus på helheten. Vår affärsmodell bygger på att tillföra hållbara och långsiktiga värden till kunder, affärspartners och andra intressenter i allt vi gör. Vi gör det genom att lyssna och gärna ta ansvar för hela processen genom vår tvärfackliga kompetens och affärsområden- från idé till färdigt koncept eller produkt.
Våra tjänster


KUNSKAP
Vi har lång erfarenhet och kompetens inom entreprenaduppdrag i de flesta segment tex.

- Bostäder
- Kommersiella byggnader
- Industrifastigheter
- Skolor och universitet
- Hälsa och sjukvård
- Kulturfastigheter
- Logistikfastigheter
- Idrottsanläggningar
- Markanläggningar
VI UTFÖR ÄVEN TJÄNSTER SÅ SOM:
- Kalkyl och budgetunderlag
- Entreprenadstyrning och projektledning
- Stomlösningar och optimeringar

Se även under Engineering och Property Development.
© ® 2021 COFACTOR http://www.cofactor.se All Rights Reserved.